DIENSTEN

Hieronder treft u een uitgebreide omschrijving aan van diverse mogelijkheden.
Is de ondersteuning die u zoekt niet genoemd? Laat het dan even weten, ik denk graag met u mee!
contact

DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

DIENSTEN VOOR VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

 

 

DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Secretariële ondersteuning inzake aanbestedingen in de dienstverlenende sector
  de voorbereiding (opzet en inhoudsopgave)
verzamelen van de officiële stukken (financiële stukken, referenties, verklaringen, documenten)
uitwerken van de inhoudelijke stukken qua vormgeving, spelling en grammatica
verzendklaar maken van de stukken
Projectadministratie
  het opzetten en/of uitvoeren van projectadministratie volgens ESF richtlijnen
kwartaaloverzichten en managementrapportage
termijnbewaking
urenregistratie
richtlijnen facturering
Tekstverwerking
  redigeren en corrigeren van teksten (rapporten, (jaar)verslagen, cursusmateriaal, folders, brochures).
presentaties
verzorgen correspondentie
verzorgen mailings
Relatiebeheer
  adressenbestanden
urenregistratie medewerkers
contractbeheer
Organiseren bijeenkomsten en vergaderingen
  administratief (agenda, notuleren)
facilitair (planning, reservering accommodatie)
Cliëntenadministratie individuele begeleidingstrajecten
  uitwerken rapportages
gegevens verwerking
urenregistratie
termijnbewaking
facturering

DIENSTEN VOOR VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Secretariaatvoering
  correspondentie
notuleren
urenregistratie en (les)roosters
Tekstverwerking
  redigeren en corrigeren van teksten (beleidsplannen, (jaar)verslagen)
verzorgen correspondentie
verzorgen mailings
Folders en brochures
  opmaak
opstellen
redigeren en corrigeren
verzorgen drukwerk
Relatiebeheer
  ledenadministratie
adressenbestanden sponsors, juryleden, vrijwilligers
Persberichten
  wedstrijdverslagen
promotie activiteiten
Organiseren evenementen (open dagen, wedstrijden, demonstraties etc.)
  opzet draaiboek
organisatie
begeleiding vrijwilligers
Het ondersteunen en aanvragen van subsidiemogelijkheden
  onderzoeken subsidiemogelijkheden
projectplan opzetten
aanvragen subsidie